حامیان جوان دولت اسلامی

خراسان رضوی

سخنگوی جبهه حامیان گفتمان انقلاب اسلامی خراسان رضوی:

حامیان گفتمان انقلاب اسلامی  خراسان رضوی اعلام موجودیت کرد.

سخنگوی جبهه حامیان گفتمان انقلاب اسلامی خراسان رضوی درنهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی لیست ارائه خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی جبهه حامیان گفتمان انقلاب اسلامی خراسان رضوی هومن فارسی ضمن اعلام این خبر،معیار وشاخص اصلی جهت انتخابات نامزداصلح رااعتقاد عملی ونظری به اصل ولایت مطلقه فقیه،عدالتخواهی،ساده زیستی ودوری ازکانون های ثروت وقدرت وهمچنین استکبار ستیزی عنوان کرد.

وی همچنین حامیان گفتمان انقلاب اسلامی یاران صدیق دکتر محمود احمدی نژاد دانست ودر ادامه اظهار داشت:حامیان گفتمان انقلاب اسلامی  همچنان به تفکری که حماسه سوم تیر83وخرداد88رابنا ساخت اعتقاد و وفادارمی باشد وهرگونه سهم خواهی ورانت خواهی رامذموم می داند.

فارسی خاطرنشان کرد:هدف اصلی جبهه حامیان گفتمان انقلاب اسلامی برای حضور درانتخابات لیک گفتن به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی،حضور حداکثری وهمچنین تشکیل مجلسی اعتقادی ودارای تخصص بالااست تا درآینده موجبات پیشرفت هایی شگرفی برای کشور ونظام اسلامی گردد.

سخنگوی جبهه حامیان گفتمان انقلاب اسلامی خراسان رضوی تاکید کرد:در چند روز آینده احتمال ائتلاف جبهه حامیان گفتمان انقلاب اسلامی بابعضی جریان های همسو وجود دارد که امیدواریم پس از بررسی وتحلیلهای لازم خبر  آن به مردم شریف خرتاسان رضوی اعلام خواهد شد.

وی در پایان از همه مردم شریف استان تقضا کرد با حضور چشمگیر در این انتخابات مانند گذشته باعث پریشانی خواب دشمنان انقلاب ونظام گردندوهمچنین موجبات تشکیل مجلسی مومن وکارآمد رافراهم سازند.
نوشته شده در سه شنبه دوم اسفند ۱۳۹۰ساعت 14:33 توسط حامیان جوان| |

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
Design By : Night Melody